Warning: strstr() [function.strstr]: Empty delimiter in /application/classes/controller/public.php on line 48

Warning: strstr() [function.strstr]: Empty delimiter in /application/classes/controller/public.php on line 48
Menu

Skontaktuj się z nami
+48 (34) 357 43 03
+48 (34) 357 43 04

FILIGRAN S.A.
ul. Lubliniecka 15
PL-42-284 Herby
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

„Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „RODO”,   Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest spółka FILIGRAN S.A. z siedzibą w Herbach, przy ul. Lublinieckiej 15, , 42-284 Herby

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO wyłącznie w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych albo udzielenia odpowiedzi osób zainteresowanych ofertą..

Osoby podające dane mają prawa:

a)           żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b)           wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

c)            przeniesienia danych osobowych;

d)           cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnej formie, w tym za pośrednictwem wskazanego poniżej adresu mailowego).

e)            wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

W kwestiach związanych w ochroną danych osobowych można zwracać się do spółki mailowo na adres:rodo@filigran.pl