Warning: strstr() [function.strstr]: Empty delimiter in /application/classes/controller/public.php on line 48
Page

Skontaktuj się z nami
+48 (34) 357 43 03
+48 (34) 357 43 04

FILIGRAN S.A.
ul. Lubliniecka 15
PL-42-284 Herby
Kratownice

Kratownice stalowe FILIGRAN® przeznaczone są do zbrojenia konstrukcji żelbetowychw systemach stropowych i ściennych. Produkowane są w typach E,D,EQ,JD,SE,SWE,FKJ

Kratownice produkowane na automatycznych zgrzewarkach, dostarczane są odbiorcom w wiązkach o długości zamówionej przez odbiorców lub o długości standardowej 14 m.

Dokumentami dopuszczającymi kratownice FILIGRAN®  do stosowania w budownictwie są Certyfikaty Zgodności Wyrobu 1/ZW/123) i 114-ZW-16 wystawione przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych „ CEBET” w Warszawie i Certyfikat Zgodności Wyrobu 1/ZW/141) oraz Aprobata Techniczna ITB AT – 15 -2730/2015
Wszystkie wyroby firmy FILIGRAN® są bezpieczne, gdyż produkowane są na nowoczesnych urządzeniach z zastosowaniem najnowszej technologii, a certyfikaty zgodności tych wyrobów zostały wystawione w systemie 1+, stawiającym producentowi najostrzejsze wymagania jakościowe oraz potwierdzają spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym.

Informacje o wydanych aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności są dostępne w internetowej „Bazie Atest”, adres: http/www.atest.budmedia.pl/.

W naszej ofercie znajdują się kratownice stalowe płaskie i kratownice stalowe przestrzenne FILIGRAN® i Teriva.
Kratownice stalowe przestrzenne składają się z pasa górnego w postaci jednego pręta stalowego, pasa dolnego w postaci dwóch prętów stalowych oraz krzyżulców wykonanych z prętów stalowych rozmieszczonych w dwóch płaszczyznach.
Kratownice płaskie składają się z dwóch prętów wzdłużnych połączonych krzyżulcami ciągłymi lub krzyżulcami odcinkowymi.
Wszystkie pręty mają przekrój okrągły i są wykonane ze stali w gatunku B500A

Jesteśmy w stanie wyprodukować kratownice o wysokości
od 7 cm do max 30 cm
Pręty dolne od fi 5,00 do fi 14,0
Krzyżulce (diagonale) fi 5,00, fi 6,00 oraz fi 7,00
Pręty górne od fi 5,00 do fi 14,00


Więcej informacji na temat prętów znajduje się w zakładce aprobaty techniczne i certyfikaty.