Warning: strstr() [function.strstr]: Empty delimiter in /application/classes/controller/public.php on line 48
Page

Skontaktuj się z nami
+48 (34) 357 43 03
+48 (34) 357 43 04

FILIGRAN S.A.
ul. Lubliniecka 15
PL-42-284 Herby
Pręty zimnowalcowane

 

Pręty FILIGRAN® B500A  wytwarzane są przez obróbkę plastyczną na zimno

 Produkujemy następujące średnice PRĘTÓW:

 • fi6 żebro
 • fi8 żebro
 • fi10 żebro
 • fi12 żebro
 • fi14 żebro

powyższe pręty są produkowane na wymiar (według życzenia klienta) jak również w odcinakach 12,14 i 15 metrowych – pakowane również wg życzenia klienta (standardowo po 2tony wiązki)

Po każdej dostawie dostarczmy informację o wyrobie i atest wyrobu stali danego materiału, która zawiera:

 • oznaczenie wyrobu (nazwę, adres, nazwę i znak handlowy wyrobu oraz średnicę nominalną)
 • numer Aprobaty Technicznej ITB At-15-2305/2014 oraz AT IBDiM Nr AT/2006-03-1124/2 
 • numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności
 • nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności
 • znak budowlany

Aby klient dostał towar zgodny ze wszelkimi normami prowadzimy zakładową kontrolę produkcji, która obejmuje:

 • kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów prowadzone przez nas zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach.

Kontrola produkcji zapewnia, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-2305/2014 oraz AT IBDiM Nr AT/2006-03-1124/2. Wyniki kontroli są systematyczne i rejestrowane. Zapisy rejestru potwierdzają, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności.

Więcej informacji na temat prętów znajduje się w zakładce aprobaty techniczne i certyfikaty.