Warning: strstr() [function.strstr]: Empty delimiter in /application/classes/controller/public.php on line 48
Page

Skontaktuj się z nami
+48 (34) 357 43 03
+48 (34) 357 43 04

FILIGRAN S.A.
ul. Lubliniecka 15
PL-42-284 Herby
Wydarzenia

Wspieramy zapasy

Grupa znanych i odnoszących wielkie sukcesy polskich zapaśników udziela się społecznie z wielkim rozmachem.

Stanisław Krzesiński, Andrzej Supron, Jerzy Kopański, Włodzimierz Zawadzki, Józef Tracz oraz Ryszard Wolny trenują młodych polskich zapaśników, pomagając im w zbudowaniu silnego, sprawnego ciała oraz silnego i zdyscyplinowanego umysłu. Tak wyposażonym młodym ludziom nadaje się kierunek, który potrafi wyprowadzić ich z czasami trudnego środowiska ku lepszej przyszłości.

Szczerze szanujemy ludzi, którzy inwestują swój czas, chęci oraz ogromną wiedzę w polską młodzież. Ponieważ uważamy, że inwestowanie w przyszłość tego kraju jest ważne, zdecydowaliśmy przyczynić się do tego poprzez sponsorowanie młodych zapaśników.

Poniżej jeden z młodych zawodników MARCEL KASPEREK i jego opiekunowie

 

 

Fotografie