Warning: strstr() [function.strstr]: Empty delimiter in /application/classes/controller/public.php on line 48
Page

Skontaktuj się z nami
+48 (34) 357 43 03
+48 (34) 357 43 04

FILIGRAN S.A.
ul. Lubliniecka 15
PL-42-284 Herby
Stal w kręgach

W ofercie naszej znajdują się druty i pręty FILIGRAN® B500A i są przeznaczone do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetowych , wykonywania zgrzewanych kratownic i siatek zbrojeniowych oraz w budownictwie drogowym i mostowym. Dokumentem dopuszczającym druty i pręty do stosowania jest Aprobata Techniczna – ITB AT-15-2305/2014 i Aprobata Techniczna IBDiM j Nr AT/2006-03-1124/3
Druty (kręgi) FILIGRAN® B500A  wytwarzane są w procesie  walcowania na zimno.

Produkujemy następujące średnice DRUTU:

 • fi5 żebro
 • fi5 gładka
 • fi6 żebro
 • fi6 gładka
 • fi7 gładka
 • fi7 żebro
 • fi8 żebro
 • fi10 żebro
 • fi12 żebro
 • fi14 żebro

powyższe druty są produkowane w kręgach jedno, dwu lub trzytonowych (wg życzenia klienta) możliwe jest nawinięcie zarówno lewo jak i prawo skrętne.

 Po każdej dostawie dostarczmy informację o wyrobie i atest wyrobu stali danego materiału, która zawiera:

 • oznaczenie wyrobu (nazwę, adres, nazwę i znak handlowy wyrobu oraz średnicę nominalną)
 • numer Aprobaty Technicznej ITB At-15-2305/2014 lub IBDiM nr AT/2006-03-1124/3
 • numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności
 • nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności
 • znak budowlany

Aby klient dostał towar zgodny z aprobatami technicznymi prowadzimy zakładową kontrolę produkcji, która obejmuje:

 • kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów prowadzone przez nas zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach.

Kontrola produkcji zapewnia, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-2305/2014 i Aprobatą Techniczną IBDiM nr AT/2006-03-1124/3 .Wyniki kontroli są systematyczne i rejestrowane. Zapisy rejestru potwierdzają, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. 

Więcej informacji na temat prętów znajduje się w zakładce aprobaty techniczne i certyfikaty.