Warning: strstr() [function.strstr]: Empty delimiter in /application/classes/controller/public.php on line 48

Warning: strstr() [function.strstr]: Empty delimiter in /application/classes/controller/public.php on line 48
Menu

Kontaktujte nás
+48 (34) 357 43 03
+48 (34) 357 43 04

FILIGRAN S.A.
ul. Lubliniecka 15
PL-42-284 Herby
Priehradové konštrukcie - nosníky

Priehradové konštrukcie FILIGRAN® určené na výstuž železobetónových konštrukcií v stropných systémoch stien. Vyrábajú sa v typoch E,D,EQ,JD,SE,SWE,FKJ

Priehradové konštrukcie vyrábané na automatických zváračkách a dodávané vo zväzkoch s dĺžkou podľa obdejnávky odoberateľa alebo so štandardnou dĺžkou 14 m.

Povolením na používanie priehradových nosníkov FILIGRAN® v stavebníctve je Certifikát zhody výrobku 1/ZW/12, ktorý vydal Inštitút keramiky a stavebných materiálov „ CEBET” vo Varšave a Technické Schválenie  ITB AT – 15 -2730/2015

Všetky výrobky firmy FILIGRAN® sú bezpečné, pretože sa vyrábajú prostredníctvom najmodernejších zariadení a s využitím najnovších technológií, certifikáty výrobkov boli vydané v systéme 1+, ktorý stavia pred výrobcov najvyšie kvalitatívne požiadavky a spĺňa požiadavky vyhlášky Ministra infraštruktúry z dňa 11. augusta 2001 o spôsobe deklarácie zhodnosti  stavebných výrobkov a spôsobov ich značenia stavebným označením

Informácie o vydaných stavebných schváleniach a certifikátoch zhodnosti nájdete v internetowej „databáze Atest”, na strane: http/www.atest.budmedia.pl/.

V našej ponuke sú rovinné oceľové priehradové konštrukcie a priestorové priehradové konštrukcie FILIGRAN® i Teriva.

Priestorové priehradové konštrukcie sa skladajú z horného remeňa vo forme jednej oceľovej tyče, dolného remeňa vo forme dvoch oceľových tyčí a šikmých priečok z oceľových tyčí umiestených v dvoch  rovinách.

Rovinné priehradové konštrukcie sa skladajú z dvoch pozdĺžnych tyčí spojených šikmými  spojitými priečkami alebo úsekovými šikmými priečkami. Všetky tyče majú okrúhly premier a sú vyrobené z ocele triedy A-III N znaku: B500A

Sme schopní vyrobiť priehradové konštrukcie s výškou  

od 7 cm do max 30 cm

Dolné tyče od fi 5,00 do fi 14,0

Šikmé priečky (diagonálne) fi 5,00, fi 6,00 a fi 7,00

Horné tyče od fi 5,00 do fi 14,00

Viac informácií nájdete v záložke „Technické schválenia a certifikáty“