Warning: strstr() [function.strstr]: Empty delimiter in /application/classes/controller/public.php on line 48
Page

Kontaktujte nás
+48 (34) 357 43 03
+48 (34) 357 43 04

FILIGRAN S.A.
ul. Lubliniecka 15
PL-42-284 Herby
Tyče ťahané za studena

Tyče FILIGRAN® B500A sú vyrábané metódou obrábania tlakom za studena  

 Vyrábame TYČE s nasledujúcimi priemermi:

fi6 rebro

fi8 rebro

fi10 rebro

fi12 rebro

fi14 rebro

uvedené tyče sú vyrábané na mieru (na želanie zákazníka) ako aj v úsekoch 12,14 i 15 metrových – balené podľa požiadaviek zákazníka (štandardne po 2 tonových zväzkoch)

Po každej dodávke predkladáme informácie o výrobe a atest na výrobu ocele daného materiálu,  ktorý obsahuje:

Označenie výrobku (názov, adresa a obchodný znak výrobku, nominálny priemer)

Číslo Technického schválenia ITB At-15-2305/2014 a AT IBDiM Nr AT/2006-03-1124/3

Číslo a dátum vystavenia poľskej deklarácie zhodnosti  

Názov certifikujúcej jednotky hodnotiacej zhodnosť

Stavebný znak

Na zabezpečenie potrebnej kvality výrobkov prevádzame vnútropodnikovú kontrolu výroby, ktorá zahŕňa:

Kontrolu, výskum výrobného procesu a testovanie hotových výrobkov, uskutočňované v súlade s našim stanoveným výskumným plánom a podľa zásad a postupov stanovených v podnikovej dokumentácii kontroly výroby, prispôsobenej výrobným technológiám a umožňujúcej dosiahnutie požadovaných vlastností výrobkov.

Kontrola výroby zabezpečuje, že výrobok spĺňa podmienky Technického schválenia ITB AT-15-2305/2014 a AT IBDiM Nr AT/2006-03-1124/3. Výsledky kontroly sú systematické a registrované. Zápisy dokazujú, že výroba spĺňa kritériá a zhodnosti.

Viac informácií nájdete v záložke „Technické schválenia a certifikáty“