• FILIGRAN S.A.
  ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
 • office@filigran.pl

W naszej ofercie posiadamy druty i pręty FILIGRAN® w gatunku B500A, B550A, K500AB-WR.

Przeznaczone są do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetonowych, wykonywania zgrzewanych kratownic i siatek zbrojeniowych, oraz w budownictwie drogowym i mostowym.

Dokumentami dopuszczającymi stal zimnowalcowaną FILIGRAN®  do stosowania w budownictwie są:

 • Certyfikaty Zgodności Wyrobu 57/14 oraz 29/16 wydane przez Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” w Katowicach Sp. z o.o. (AC 005)
 • Aprobata Techniczna – ITB AT-15-2305/2014
 • Aprobata Techniczna IBDiM j Nr AT/2006-03-1124/3

Wszystkie pręty mają przekrój zbliżony do okrągłego i są wykonane ze stali w gatunku:

B500A z dopuszczeniem na Polskę, Czechy, Słowację

B550 z dopuszczeniem Austrię i Słowację

K500AB z dopuszczeniem na Szwecję.

Produkujemy stal zimnowalcowaną w kręgach w średnicach:

 • żebrowana ø: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
 • gładka ø: 5, 6, 7

Powyższe druty produkowane są w kręgach jednotonowych, dwutonowych lub trzytonowych (wg życzenia klienta).  Możliwe jest nawinięcie zarówno lewo skrętne, jak i prawo skrętne.

Po każdej dostawie dostarczamy informację o wyrobie, która zawiera:

 • Oznaczenie wyrobu (nazwę, adres, nazwę i znak handlowy wyrobu oraz średnicę nominalną)
 • Numer Aprobaty Technicznej ITB At-15-2305/2014 lub IBDiM nr AT/2006-03-1124/3
 • Norma PN-EN 10080:2007
 • Numer i datę wystawienia krajowej deklaracji właściwości użytkowych
 • Nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności
 • Znak budowlany
 • Znak bezpieczeństwa