• FILIGRAN S.A.
  ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
 • office@filigran.pl

W naszej ofercie posiadamy druty i pręty FILIGRAN® w gatunku B500A, B550A, K500AB-WR.

Przeznaczone są do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetonowych, wykonywania zgrzewanych kratownic i siatek zbrojeniowych, oraz w budownictwie drogowym i mostowym.

Dokumentami dopuszczającymi stal zimnowalcowaną FILIGRAN®  do stosowania w budownictwie są:

 • Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 005-UWB-082
 • Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019-0817 wydanie 1
 • Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2021/0691 wydanie 1

Wszystkie pręty mają przekrój zbliżony do okrągłego i są wykonane ze stali w gatunku:

B500A z dopuszczeniem na Polskę, Czechy, Słowację

B550 z dopuszczeniem Austrię i Słowację

K500AB z dopuszczeniem na Szwecję.

Produkujemy stal zimnowalcowaną w kręgach w średnicach:

 • żebrowana ø: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
 • gładka ø: 5, 6, 7

Powyższe druty produkowane są w kręgach jednotonowych, dwutonowych lub trzytonowych (wg życzenia klienta).  Możliwe jest nawinięcie zarówno lewo skrętne, jak i prawo skrętne.

Po każdej dostawie dostarczamy informację o wyrobie, która zawiera:

 • Oznaczenie wyrobu (nazwę, adres, nazwę i znak handlowy wyrobu oraz średnicę nominalną)
 • KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2019-0817 wydanie 1
 • Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2021/0691 wydanie 1
 • Norma PN-EN 10080:2007
 • Numer i datę wystawienia krajowej deklaracji właściwości użytkowych
 • Nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności
 • NR CERTYFIKATU
 • Znak budowlany
 • Znak bezpieczeństwa