• FILIGRAN S.A.
  ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
 • office@filigran.pl

Pręty FILIGRAN® produkowane są w gatunkach B500A,  K500A-WR przez obróbkę plastyczną na zimno.

Dokumentami dopuszczającymi stal zimnowalcowaną FILIGRAN®  do stosowania są:

 • Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 005-UWB-082
 • Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019-0817 wydanie 1
 • Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2021/0691 wydanie 1

Wszystkie pręty mają przekrój zbliżony do okrągłego i są wykonane ze stali w gatunku:

B500A z dopuszczeniem na Polskę, Czechy, Słowację

K500A-WR z dopuszczeniem na Szwecję

Produkujemy następujące średnice prętów:

 • żebrowane ø: 6, 8, 10, 12, 14

Powyższe pręty produkowane są standardowo, w odcinkach 12, 14 i 15 metrowych po 2 tony wiązki, jak również produkowane są na wymiar podany przez klienta i pakowane według jego życzenia.

Minimalna długość wyprodukowanego pręta to 0,60 m., a maksymalna to 15 m.

Po każdej dostawie dostarczmy informację o wyrobie i atest 2.2, która zawiera:

 • Oznaczenie wyrobu (nazwę, adres, nazwę i znak handlowy wyrobu oraz średnicę nominalną)
 • Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019-0817 wydanie 1
 • Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2021/0691 wydanie 1
 • Norma PN-EN 10080:2007
 • Numer i datę wystawienia krajowej deklaracji właściwości użytkowych
 • Nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności
 • NR CERTYFIKATU
 • Znak budowlany
 • Znak bezpieczeństwa