• FILIGRAN S.A.
    ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
  • office@filigran.pl

FILIGRAN® – Zbrojenie na przebicie zwiększa ponad dwukrotnie wytrzymałość na przebicie stropów płaskich i jest optymalnie przystosowane do stropów Filigran.

FDB1200x800

FILIGRAN® – Zbrojenie na przebicie FDB stosowane jest w oparciu o Europejską Aprobatę Techniczną ETA-13/0521. Czynnik 2,1, podwyższający maksymalną wytrzymałość na przebicie, umożliwia w przypadku stosowania zbrojenia FDB ponad dwukrotnie wyższe obciążenia w porównaniu ze stropami bez zbrojenia na przebicie. Jest to najwyższe zwiększenie obciążenia spośród wszystkich dopuszczonych systemów na przebicie. Przy czym FDB układane jest równolegle do siebie na najniższej warstwie zbrojenia na zginanie. To nieskomplikowane zakładanie stanowi decydującą zaletę w porównaniu z innymi zbrojeniami na przebicie.

Program wymiarowania

Plik instalacyjny aktualnych programów FILIGRAN® Programy wymiarowania 19.08 tu ściągnąć.

Tym samym FILIGRAN® – Zbrojenie na przebicie FDB może być wymiarowane.
Program wymiarowania opracowany został przez system operacyjny Windows i wymaga .NET Framework. W razie wystąpienia problemów przy instalowaniu lub korzystaniu z programu, należy zainstalować aktualną wersję .NET Frameworks Microsoft i ponownie włączyć komputer.

Informacje o produkcie