• FILIGRAN S.A.
    ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
  • office@filigran.pl

Wszystkie oferowane przez nas kratownice stalowe FILIGRAN® są przeznaczone do zbrojenia elementów i konstrukcji żelbetonowych.
Projektowane są według zasad określonych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 dla stali, o klasie ciągliwości A i charakterystycznej granicy plastyczności 500 MPa (B500A), lub w normie PN-B-03264 dla stali klasy A-IIIN.

Dokumentami dopuszczającymi kratownice FILIGRAN® do stosowania w budownictwie są:

– KRAJOWE CERTYFIKATY STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
008-UWB-1/ZW/12
008-UWB-75/ZW/19
wystawiony przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
– Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0922 wydanie 1
– Norma PN-EN 10080:2007

Wszystkie wyroby firmy FILIGRAN® produkowane są na nowoczesnych urządzeniach z zastosowaniem najnowszej technologii, a certyfikaty zgodności tych wyrobów zostały wystawione w systemie 1+, stawiającym producentowi najostrzejsze wymagania jakościowe oraz potwierdzają spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym.

Kratownice produkowane są w typach : E, D, EQ, JD, JE, EW, FKJ, EK, FKJN. Produkowane są na automatycznych zgrzewarkach.

Dostarczane są odbiorcom w wiązkach o długości standardowej 14 m. lub według życzenia klienta.

Znajdujące się w naszej ofercie kratownice FILIGRAN® stalowe płaskie (JD, JE), składają się z dwóch prętów wzdłużnych połączonych krzyżulcami odcinkowymi.
Kratownice FILIGRAN® stalowe przestrzenne (E, D, EQ, EW, FKJ, EK, FKJN), składają się z pasa górnego w postaci jednego pręta stalowego, pasa dolnego w postaci dwóch prętów stalowych oraz krzyżulców wykonanych z prętów stalowych rozmieszczonych w dwóch płaszczyznach.

Wszystkie pręty kratownicy mają przekrój zbliżony do okrągłego i są wykonane ze stali w gatunku:
B500A z dopuszczeniem na Polskę, Czechy, Słowację oraz Niemcy
B550A z dopuszczeniem na Austrię oraz Słowację
K500AB z dopuszczeniem na Szwecję.

Po każdej dostawie dostarczamy informację o wyrobie, która zawiera:

– Oznaczenie wyrobu (nazwę, adres, nazwę i znak handlowy wyrobu oraz średnicę nominalną)
– Numer Krajowej Oceny Technicznej ITB-kot-2019/0922 wydanie 1
– Norma PN-EN 10080:2007
– Numer i datę wystawienia krajowej deklaracji właściwości użytkowych
– Nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności
– Znak budowlany

Dostępne typy

Typ JE Wymiary Certyfikaty i Aprobaty zobacz rysunek techniczny
Wysokość
Pręty dolne
Krzyżulce
Pręty górne
7 – 30 cm
6 – 14 mm
5 – 7 mm
6 – 14 mm
Krajowa Ocena Tech. ITB-KOT-2019/0922 wydanie 1
Typ EW Wymiary Certyfikaty i Aprobaty zobacz rysunek techniczny
Wysokość
Pręty dolne
Krzyżulce
Pręty górne
10,5 – 30,5 cm
5 – 14 mm
4,5 – 7 mm
7 – 14 mm
REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG Nr R-2.1.4-15-14266 REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG R-2.1.4-20-14266