Společnost Filigran S.A. vychází vstříc svým zákazníkům a poptávce na trhu a zahájila výrobu ocelových svařovaných sítí. Ocelové rohože B500A jsou určeny na výztuhu železobetonových prvků a konstrukcí, projektovaných podle pravidel a požadavků definovaných v normě PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2) …
Více