• FILIGRAN S.A.
  ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
 • office@filigran.pl

V naší nabídce máme dráty a tyče FILIGRAN® druhu B500A, B550A, K500AB-WR.

Jsou určeny na výztuhu železobetonových prvků a konstrukcí, na výrobu svařovaných vazníků a výztužných sítí, pro použití v silničním a mostním stavitelství.

Dokumenty, které povolují použití oceli válcované za studena FILIGRAN® ve stavebnictví, jsou:

 • Certifikáty o shodě výrobku 57/14 a 29/16 vydané Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” w Katowicach (Podnik pro zkoušení a atestaci „ZETOM“ v Katovicích) Sp. z o.o. (AC 005)
 • Technické schválení – ITB AT-15-2305/2014
 • Technické schválení IBDiM j č. AT/2006-03-1124/3

Všechny tyče mají průřez blízký kulatému a jsou vyrobeny z oceli druhu:

 • B500A se schválením pro Polsko, Česko, Slovensko
 • B550 se schválením pro Rakousko a Slovensko
 • K500AB se schválením pro Švédsko.

Vyrábíme oceli válcovanou za studena ve svitcích o průměru:

 • žebírková ø: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
 • hladká ø: 5, 6, 7

Výše uvedené dráty jsou vyráběny v jednotunových, dvoutunových nebo třítunových svitcích (podle přání zákazníka). Možné je levotočivé nebo pravotočivé navinutí.

Ke každé dodávce poskytujeme informaci o výrobku, která obsahuje:

 • Označení výrobku (název, adresa, název a obchodní značka výrobku a jmenovitý průměr)
 • Číslo Technického schválení ITB At-15-2305/2014 nebo IBDiM č. AT/2006-03-1124/3
 • Norma PN-EN 10080:2007
 • Číslo a datum vystavení národního prohlášení o vlastnostech
 • Název kontrolního subjektu, který se účastnil posouzení shody
 • Stavební označení
 • Znak bezpečnosti