• FILIGRAN S.A.
    ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
  • office@filigran.pl

Všechny námi nabízené ocelové vazníky FILIGRAN® jsou určeny na výztuhu železobetonových prvků a konstrukcí.
Jsou navrženy podle pravidel stanovených v normě PN-EN 1992-1-1:2008 pro ocel, s třídou tažnosti A a typickou mezí plastifikace 500 MPa (B500A), nebo v normě PN-B-03264 pro ocel třídy A-IIIN.

Dokumenty, které povolují používání vazníků FILIGRAN® ve stavebnictví, jsou:
– Certifikáty shody výrobku 1/ZW/123) a 114-ZW-16 vystavené Institutem keramiky a stavebních materiálů „ CEBET” ve Varšavě
– Technické schválení ITB AT – 15 – 2730/2015
– Norma PN-EN 10080:2007

Všechny výrobky společnosti FILIGRAN® se vyrábí na moderních zařízeních s použitím nejnovější technologie. Certifikáty o shodě těchto výrobků byly vystaveny v systému 1+, který klade na výrobce nepřísnější jakostní požadavky, a potvrzují splnění požadavků uvedených v nařízení Ministra infrastruktury ze dne 17. listopadu 2016 o způsobu uvádění užitných vlastností stavebních výrobků a o způsobu jejich označení stavební značkou.

Vazníky se vyrábějí v typech: E, D, EQ, JD, JE, EW, FKJ. Vyrábějí se na automatických svářečkách.

Odběratelům jsou pak dodávány ve svazcích ve standardní délce 14 m nebo na přání zákazníka.

Ocelové ploché vazníky FILIGRAN® (JD, JE) v naší nabídce se skládají ze dvou podélných tyčí spojených šikmými příčkami.
Ocelové prostorové vazníky FILIGRAN® (E, D, EQ, EW, FKJ) se skládají z horního pásu v podobě jedné ocelové tyče, dolního pásu v podobě dvou ocelových tyčí a šikmých příček vyrobených z ocelových tyčí rozmístěných ve dvou rovinách.

Všechny tyče vazníku mají průřez blízký kulatému a jsou vyrobeny z oceli druhu:
B500A se schválením pro Polsko, Česko, Slovensko a Německo
B550A se schválením pro Rakousko a Slovensko
K500AB se schválením pro Švédsko.

Ke každé dodávce poskytujeme informaci o výrobku, která obsahuje:
– Označení výrobku (název, adresa, název a obchodní značka výrobku, jmenovitý průměr)
– Číslo Technického schválení ITB AT -15-2730/2015
– Norma PN-EN 10080:2007
– Číslo a datum vystavení národního prohlášení o vlastnostech
– Název kontrolního subjektu, který se účastnil posouzení shody
– Stavební označení

Dostupné typy

Typ JE Rozměry Certifikáty a schválení Viz technický výkres
Výška
Spodní tyče
Šikmé příčky
Horní tyče
7 – 30 cm
6 – 14 mm
5 – 7 mm
6 – 14 mm
Technické schválení ITB AT-15-27302015
CZ- Product certificate 204/C5/2010/010 – 036647 CZ – Product certificate 204/C5/2010/010–036647
CZ – Prohlaseni o shode CZ – Prohlaseni o shode
Typ EW Rozměry Certifikáty a schválení Viz technický výkres
Výška
Spodní tyče
Šikmé příčky
Horní tyče
10,5 – 30,5 cm
5 – 14 mm
4,5 – 7 mm
7 – 14 mm
REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG Nr R-2.1.4-15-14266 REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG R-2.1.4-17-14266