• FILIGRAN S.A.
    ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
  • office@filigran.pl

Svařované ocelové sítě B500A vyráběné společností FILIGRAN S.A. jsou určeny na výztuhu železobetonových prvků a konstrukcí, projektovaných podle pravidel a požadavků stanovaných v normě PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2) pro sítě z oceli s třídou tažnosti A a typickou mezí plastifikace 500 MPa.

Ocelové svařované sítě B500 A pro výztuhu betonu vyráběné FILIGRAN S.A. jsou zhotoveny z žebírkové oceli o průměru 5,0 – 12,0 mm.

Dokumenty, které povolují použití sítě FILIGRAN®, jsou:

  • Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0384, vydání 1.
  • Národní certifikát stálosti vlastností 008-UWB-25/ZW/18

Vyrábíme standardní (tabulka v příloze) i nestandardní sítě, vyráběné na objednávku, jejichž konstrukční parametry jsou definovány při podávání objednávky.

Minimální šířka sítě je 900 mm, maximální 2750 mm.
Délka od 1000 mm do 8000 mm.

Ke každé dodávce poskytujeme informaci o výrobku, která obsahuje:

  • Označení výrobku (název, adresa, název a obchodní značka výrobku a typ sítě)
  • Číslo Národního technického posouzení
  • Číslo a datum vystavení národního prohlášení o vlastnostech
  • Název kontrolního subjektu, který se účastnil posouzení shody
  • Stavební označení