• FILIGRAN S.A.
    ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
  • office@filigran.pl

FILIGRAN® S.A. nabízí široký rozsah možností rozvoje a práce.

Rozsah činnosti zahrnuje administraci, výrobu a údržbu.