• FILIGRAN S.A.
    ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
  • office@filigran.pl

FILIGRAN S.A. se sídlem v Herby (dále jen „Společnost“) zpřístupňuje v rámci stránek filigran.pl informace o Společnosti a o výrobcích a službách, které nabízí.

Společnost klade velký důraz na ochranu bezpečnosti a důvěrnosti vašich osobních údajů. Účelem této Politiky soukromí je seznámit vás s tím, jaké údaje smí Společnost shromažďovat, jak je může využívat a komu je smí zpřístupňovat. Společnost prohlašuje, že údaje nebudou zpracovávány pro jiné účely než účely uvedené v Politice soukromí.

Proč Společnost zpracovává vaše osobní údaje?

Společnost zpracovává vaše osobní údaje:
1. aby mohla odpovědět na vaše dotazy/připomínky zasílané prostřednictvím kontaktního formuláře, který se nachází na webové stránce v kartě KONTAKT;
2. pro statistické účely;
3. aby mohla zjišťovat poptávku po informacích týkajících se konkrétních výrobků nabízených Společností;
4. aby mohla monitorovat a zlepšovat úroveň služeb poskytovaných Společností prostřednictvím webové stránky.

Jaké osobní údaje Společnost zpracovává?
Společnost zpracovává osobní údaje nezbytné k navázání kontaktu s vámi, jako např.: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, obsah vámi zaslané zprávy. Kromě toho Společnost zpracovává osobní údaje proto, aby vám zaručila maximální kvalitu služeb a pohodlné využívání webových stránek Společnosti.

Pokud máte zájem o pracovní pozici ve Společnosti, Společnost zpracovává vaše osobní a kontaktní údaje nezbytné pro posouzení vaší kvalifikace.

Shromažďování vašich osobních údajů probíhá po předchozím oznámení a získání vašeho souhlasu.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Přístup k vašim osobním údajům má pouze Společnost.

Předává Společnost vaše osobní údaje třetím osobám?
Vaše osobní údaje nebudou poskytovány, zpřístupňovány ani předávány jiným subjektům.

Využívá Společnost na své webové stránce cookies soubory?
Webová stránka Společnosti využívá cookies soubory. Tyto soubory jsou využívány k monitorování a analýze využívání webové stránky.

Kde jsou ukládány vaše osobní údaje?
Společnost uchovává vaše osobní údaje na serveru v sídle Společnosti.

Jsou vaše osobní údaje bezpečné?
Společnost přijala nezbytná technická a organizační opatření za účelem adekvátní ochrany vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem a zpracováním.

Jaká práva máte v souvislosti s osobními údaji?
V souvislosti se zpracováním osobních údajů Společností máte právo požadovat po Společnosti informaci, zda byly vaše údaje zpracovány, provádět jejich opravu, doplňovat je, vymazat je úplně nebo zčásti v případě, že jsou nesprávné nebo neúplné. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

Kontakt
Případné dotazy/výhrady/připomínky zasílejte na adresu: FILIGRAN S.A. ul. Lubliniecka 15 PL 42-284 Herby

Společnost si vyhrazuje právo na pravidelné provádění změn v Politice soukromí.

Souhlas s ustanoveními Politiky soukromí znamená, že souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů Společností způsobem, který je v nich uveden.

Herby, dne 8. ledna 2018