• FILIGRAN S.A.
    ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
  • office@filigran.pl

O NÁS

FILIGRAN S.A. je podnik, který vznikl na území Polska v polovině 90. let. Nejdříve jsme se inspirovali činností FILIGRAN TRÄGERSYSTEME GMBH& CO KG se sídlem v Německu. Charakter naší společnosti je v současné době formován historickým vývojem a uváděním na trh stavební metody FILIGRAN® ve spolupráci se zákazníky. Jsme stabilní partner pro naše zákazníky, který jedná v souladu s převažujícími zájmy odvětví. Sídlo společnosti se nachází v obci Herby, 20 km od Čenstochové.

Předmětem činnosti společnosti je výroba ocelových vazníků, výztužné oceli válcované za studena: hladké a žebírkové v tyčích a svitcích, a také ocelových svařovaných sítí.

K prováděnému rozsahu prací vlastníme potřebné certifikáty a oprávnění.
Zaměřujeme se na neustálý rozvoj, a proto investujeme do rozšiřování našeho podniku a přípravy lidských zdrojů.

Naše aktivity se vyznačují dlouhodobým uvažováním a také svobodou a odpovědností v oblasti podnikání.

POSLÁNÍ

„Pachuť mizerné kvality zůstává dlouho poté, co zmizí sladká chuť nízké ceny”
– Benjamin Franklin

Náš základní přístup k partnerské spolupráci, kterou se na trhu vyznačujeme, se vztahuje také na naše dodavatele, finanční instituce a zaměstnance, protože jsme přesvědčeni o dlouhodobé výhodnosti vzájemných poctivých obchodních transakcí.

Naštěstí dává zdařilá hra „fair play” oboustrannou radost.