Společnost Filigran S.A. vychází vstříc svým zákazníkům a poptávce na trhu a zahájila výrobu ocelových svařovaných sítí.
Ocelové rohože B500A jsou určeny na výztuhu železobetonových prvků a konstrukcí, projektovaných podle pravidel a požadavků definovaných v normě PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2) pro sítě z oceli s třídou tažnosti A a typickou mezí plastifikace 500MPa.

Svařované sítě pro výztuhu betonu vyráběné naší firmou jsou zhotoveny z žebírkové oceli o průměru 5,0-12,0 mm.
Vyrábíme standardní i nestandardní sítě vyráběné na objednávku, jejichž konstrukční parametry jsou definovány při podávání objednávky.
Pro další podrobnosti ohledně nabídek nás přímo kontaktujte.

Více