• FILIGRAN S.A.
    ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
  • office@filigran.pl

„V souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen „GDPR“, je správcem poskytnutých osobních údajů společnost FILIGRAN S.A. se sídlem v Herby, ul. Lubliniecka 15, 42-284 Herby

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 bod a GDPR pouze za účelem provedení náborových procesů nebo kvůli poskytnutí odpovědi osobám, které mají zájem o nabídku.

Osoby, které poskytují své osobní údaje, mají právo:
a) požadovat přístup ke svým osobním údajům, opravovat je, vymazat nebo omezit jejich zpracování;
b) vznášet námitky proti zpracování osobních údajů;
c) převádět osobní údaje;
d) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním (odvolání může být provedeno v jakékoli formě, včetně níže uvedené e-mailové adresy).
e) podat stížnost dozorčímu orgánu.

Zpracovávané osobní údaje nebudou dále automaticky zpracovávány ani profilovány.

V záležitostech souvisejících s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na společnost elektronickou cestou na adresu: rodo@filigran.pl