• FILIGRAN S.A.
    ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
  • office@filigran.pl

„Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „RODO”, Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest spółka FILIGRAN S.A. z siedzibą w Herbach, przy ul. Lublinieckiej 15, , 42-284 Herby

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO wyłącznie w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych albo udzielenia odpowiedzi osób zainteresowanych ofertą..

Osoby podające dane mają prawa:

a) żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

c) przeniesienia danych osobowych;

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnej formie, w tym za pośrednictwem wskazanego poniżej adresu mailowego).

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

W kwestiach związanych w ochroną danych osobowych można zwracać się do spółki mailowo na adres: rodo@filigran.pl