• FILIGRAN S.A.
    ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
  • office@filigran.pl

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, poz. 1526 ze zmianami), Zarząd spółki FILIGRAN S.A. z siedzibą w Herbach …
Zobacz więcej