Spoločnosť Filigran S.A. vychádza v ústrety svojim zákazníkom a dopytu na trhu a začala vyrábať oceľové zvárané siete. Oceľové rohože B500 sú určené na výstuhu železobetónových prvkov a konštrukcií, projektovaných podľa pravidiel a požiadaviek definovaných v norme PN-EN 1992-1-1: 2008 …
Viac