• FILIGRAN S.A.
    ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
  • office@filigran.pl

HISTÓRIA

1949

Stefan Keller zakladá v Nemecku spoločnosť FILIGRANBAU Stefan Keller GmbH, ktorá v súčasnosti pôsobí pod názvom FILIGRAN Trägersysteme GmbH & Co. KG a riadia ju zakladateľov vnuci. V tom istom roku Keller patentuje prvé mrežové nosníky a zariadenia na ich výrobu.
1951

Patentovanie a uvedenie na trh betónových prefabrikátov aj trámových a blokových stropov.
1969-65

Vývoj podlahových dosiek FILIGRAN® a ich uvedenie na trh.
1970-75

Vývoj stien FILIGRAN® a ich uvedenia na trh v rokoch 1970-75.
1990-93

Zavedenie systému FILIGRAN® v Nemeckej demokratickej republike, Poľsku a Československu.
1995

Predchodcu FILIGRÁN Sp. z o.o. [slov. s.r.o.] zakladá v Poľsku vnuk Stefana Kellera. Je to prvý moderný podnik, ktorý sa zameriava na výrobu vysokokvalitných mrežových nosníkov v Poľsku.
2001-2005

Zavedenie systému FILIGRAN®- v Rusku a na Ukrajine.
2006

FILIGRÁN Sp. z o.o. [slov. s.r.o.] sa sťahuje do novo kúpeného podniku v obci Herby neďaleko Čenstochovej a dopĺňa svoj výrobný program o výstužnú oceľ valcovanú za studena v tyčiach a zvitkoch.

2007

Podnik zahajuje výrobu mrežového nosníka EQ, vďaka ktorému sa filigrán Filigrán Sp. z o.o. [slov. s.r.o.] stáva jediným výrobcom v Poľsku, ktorý ponúka tento výrobok pre dynamické zaťaženie a veľké priečne sily.
2008

Len o rok neskôr bol vo Varšave vzhľadom na obrovský vplyvu finančnej krízy na poľskom stavebnom sektore zatvorený druhý výrobný podnik. Všetka výrobná činnosť bola sústredená v obci Herby so zameraním na neustále zlepšovanie produktivity a kvality.
2013

Spoločnosť zakúpila dva špeciálne stroje na výrobu mrežových nosníkov s dvojitým spodným pásom. Tento výrobok uľahčuje prácu pri obsluhe výstuhy pri výrobnom procese našich zákazníkov a pomáha tak ušetriť oceľ.

2014

V spolupráci s našimi zákazníkmi boli na trh uvedené nové, konkurenčné, rýchle a jednoducho obsluhované okenné preklady vystužené mrežovým nosníkom.
2015

V rámci prípravy do budúcna je FILIGRÁN Sp. z o.o. [slov. s.r.o.] transformovaná na FILIGRAN S.A. Po inštalácii dvojfázového stroja EVGFILIGRAN® je dnes najmodernejším a najrýchlejším zariadeniam na výrobu mrežových nosníkov v Poľsku. Podnik v obci Herby je neustále významne rozširovaný a V rámci prípravy do budúcna je FILIGRÁN Sp. z o.o. [slov. s.r.o.] transformovaná na FILIGRAN S.A. Po inštalácii dvojfázového stroja EVGFILIGRAN® je dnes najmodernejším a najrýchlejším zariadeniam na výrobu mrežových nosníkov v Poľsku. Podnik v obci Herby je neustále významne rozširovaný a vylepšovaný pre maximalizáciu výkonnosti a aby sa zlepšila rýchlosť dodávok.