• FILIGRAN S.A.
    ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
  • office@filigran.pl

Všetky nami ponúkané oceľové väzníky FILIGRAN® sú určené na výstuhu železobetónových prvkov a konštrukcií.
Sú navrhnuté podľa pravidiel stanovených v norme PN-EN 1992-1-1: 2008 pre oceľ, s triedou ťažnosti A a typickou medzou pevnosti 500 MPa (B500), alebo v norme PN-B-03264 pre oceľ triedy A-IIIN.

Dokumenty, ktoré povoľujú používanie väzníkov FILIGRAN® v stavebníctve, sú:
– Certifikáty zhody výrobku 1 / ZW / 123) a 114-ZW-16
Vystavený Inštitútom keramiky a stavebných materiálov „CEBET“
vo Varšave
-Technické schválenie ITB AT – 15 – 2730/2015
– Norma PN-EN 10080: 2007

Všetky výrobky spoločnosti FILIGRAN® sa vyrábajú na moderných zariadeniach s použitím najnovšej technológie. Certifikáty o zhode týchto výrobkov boli vystavené v systému 1+, ktorý kladie na výrobcov najprísnejšie akostné požiadavky, a potvrdzujú splnenie požiadaviek uvedených v nariadení Ministra infraštruktúry zo 17. novembra 2016 o spôsobe uvádzania úžitkových vlastností stavebných výrobkov a spôsobe ich označenia stavebnou značkou.

Väzníky sa vyrábajú v typoch: E, D, EQ, JD, JE, EW, FKJ. Vyrábajú sa na automatických zváračkách.

Odberateľom sú potom dodávané v zväzkoch v štandardnej dĺžke 14 m alebo podľa priania zákazníka.

Oceľové ploché vazníky FILIGRAN® (JD, JE) sa v našej ponuke sa skladajú z dvoch pozdĺžnych tyčí spojených šikmými priečkami.
Oceľové priestorové väzníky FILIGRAN® (E, D, EQ, EW, FKJ) sa skladajú z horného pásu v podobe jednej oceľovej tyče, dolného pásu v podobe dvoch oceľových tyčí a šikmých priečok vyrobených z oceľových tyčí rozmiestnených v dvoch rovinách.

Všetky tyče väzníka majú prieraz blízky okrúhlemu a sú vyrobené z ocele druhu:
B500 so schválením pre Poľsko, Česko, Slovensko a Nemecko
B550 so schválením pre Rakúsko a Slovensko
K500AB so schválením pre Švédsko.

Ku každej dodávke poskytujeme informáciu o výrobku, ktorá obsahuje:
– Označenie výrobku (názov, adresa, názov a obchodná značka výrobku, menovitý priemer)
– Číslo Technického schválenia ITB AT -15-2730 / 2015
– Norma PN-EN 10080: 2007
– Číslo a dátum vystavení vnútroštátneho vyhlásenia o parametroch
– Názov certifikačného orgánu, ktorý sa zúčastnil na posúdení zhody
– Stavebné označenie

Typ JE Rozmery Certifikáty a schválenia Viď technický výkres
Výška
Spodné tyče
Šikmé priečky
Horné tyče
7 – 30 cm
6 – 14 mm
5 – 7 mm
6 – 14 mm
Technické schválenie ITB AT-15-27302015
CZ- Product certificate 204/C5/2010/010 – 036647 CZ – Product certificate 204/C5/2010/010–036647
CZ – Prohlaseni o shode CZ – Vyhlásenie o zhode
Typ EW Rozmery Certifikáty a schválenia Viď technický výkres
Výška
Spodné tyče
Šikmé priečky
Horné tyče
10,5 – 30,5 cm
5 – 14 mm
4,5 – 7 mm
7 – 14 mm
REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG Nr R-2.1.4-15-14266 REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG R-2.1.4-17-14266