• FILIGRAN S.A.
  ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
 • office@filigran.pl

V našej ponuke máme drôty a tyče FILIGRAN® druhu B500, B550, K500AB-WR.

Sú určené na výstuhu železobetónových prvkov a konštrukcií, na výrobu zváraných väzníkov a výstužných sietí, na použitie v cestnom a mostnom stavebníctve.

Dokumenty, ktoré povoľujú použitie ocele valcovanej za studena FILIGRAN® v stavebníctve, sú:

 • Certifikáty o zhode výrobku 57/14 a 29/16 vydané Zakładom Badań i Atestacie „Zeto“ w Katoviciach [slov. Podnik pre skúšanie a atestáciu „Zeto“ v Katoviciach] (AC 005)
 • Technické schválenie – ITB AT-15-2305 / 2014
 • Technické schválenie IBDiM j č. AT / 2006-03-1124 / 3

Všetky tyče majú prierez blízky okrúhlemu a sú vyrobené z ocele druhu:

 • B500 s povolením pre Poľsko, Česko, Slovensko
 • B550 s povolením pre Rakúsko a Slovensko
 • K500AB s povolením pre Švédsko.

Vyrábame oceľ valcovanú za studena vo zvitkoch s priemerom:

 • rebrovaná ø: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
 • hladká ø: 5, 6, 7

Vyššie uvedené drôty sú vyrábané v jednotonových, dvojtonových alebo trojtonových zvitkoch (podľa priania zákazníka). Možné je ľavotočivé alebo pravotočivé navinutie.

Ku každej dodávke poskytujeme informáciu o výrobku, ktorá obsahuje:

 • Označenie výrobku (názov, adresa, názov a obchodný znak výrobku a menovitý priemer)
 • Číslo Technického schválenia ITB At-15-2305 / 2014 alebo IBDim č. AT / 2006-03-1124 / 3
 • Norma PN-EN 10080: 2007
 • Číslo a dátum vystavenia vnútroštátneho vyhlásenia o parametroch
 • Názov certifikačného orgánu, ktorý sa zúčastnil na posúdení zhody
 • Označenie stavebného výrobku
 • Bezpečnostný znak