• FILIGRAN S.A.
    ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
  • office@filigran.pl

Zvárané oceľové siete B500 vyrábané spoločnosťou FILIGRANS.A. sú určené na výstuhu železobetónových prvkov a konštrukcií, projektovaných podľa pravidiel a požiadaviek zavedených v norme PN-EN 1992-1-1: 2008 (Eurokód 2) pre siete z ocele s triedou ťažnosti A aj typickou medzou pevnosti 500 MPa.

Oceľové zvárané siete B500 A pre výstuhu betónu vyrábané spoločnosťou FILIGRAN S.A. sú zhotovené z rebrovanej ocele s priemerom ,0 – 12,0 mm.

Dokumenty, ktoré povoľujú použiť siete FILIGRAN®, sú:

  • Vnútroštátne technické posúdenie ITB-KOT-2018/0384, vydanie 1.
  • Vnútroštátny certifikát stability parametrov 008-UWB-25 / ZW / 18Vyrábame štandardné (tabuľka v prílohe) i neštandardné siete, vyrábané na objednávku, ktorých konštrukčné parametre sú definované pri podávaní objednávky.

Minimálna šírka siete je 900 mm, maximálna 2750 mm.
Dĺžka od 1000 mm do 8000 mm.

Ku každej dodávke poskytujeme informáciu o výrobku, ktorá obsahuje:

  • Označenie výrobku (názov, adresa, názov a obchodný znak výrobku a typ siete)
  • Číslo vnútroštátneho posúdenia
  • Číslo a dátum vystavenia vnútroštátneho vyhlásenia o parametroch
  • Názov certifikačného orgánu, ktorý sa zúčastnil na posúdení zhody
  • Označenie stavebného výrobku