• FILIGRAN S.A.
    ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
  • office@filigran.pl

FILIGRAN® S.A. vám ponúka široký rozsah možností rozvoja a práce.
Rozsah činnosti zahŕňa administráciu, výrobu a údržbu.