Spoločnosť Filigran S.A. vychádza v ústrety svojim zákazníkom a dopytu na trhu a začala vyrábať oceľové zvárané siete.

Oceľové rohože B500 sú určené na výstuhu železobetónových prvkov a konštrukcií, projektovaných podľa pravidiel a požiadaviek definovaných v norme PN-EN 1992-1-1: 2008 (Eurokód 2) pre siete z ocele s triedou ťažnosti A a typickou medzou pevnosti 500MPa.

Zvárané siete pre výstuhu betónu vyrábané našou firmou sú zhotovené z rebrovanej ocele s priemerom 5,0-12,0 mm.
Vyrábame štandardné i neštandardné siete vyrábané na objednávku, ktorých konštrukčné parametre sú definované pri podávaní objednávky.

Pre ďalšie podrobnosti ohľadne ponúk nás prosím priamo kontaktujte.