• FILIGRAN S.A.
    ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
  • office@filigran.pl

1. Politika ochrany súkromia
FILIGRAN S.A. so sídlom Herby (ďalej len „Spoločnosť”) v rámci web stránky filigran.pl sprístupňuje informácie o spoločnosti aj ňou ponúkaných produktoch a službách.

Spoločnosť kladie veľký dôraz na ochranu bezpečnosti a dôvernosti vašich osobných údajov. Cieľom týchto zásad ochrany súkromia je prezentovať Vám, aké údaje môže spoločnosť zhromažďovať, ako ich môže používať a komu ich môže sprístupňovať. Spoločnosť vyhlasuje, že údaje nebudú spracované na iné účely, ako sú uvedené v Politike súkromia.

Prečo spoločnosť spracúva vaše osobné údaje?
Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje, aby:
1. umožniť odpovedať na vaše otázky/pripomienky zaslané prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý sa nachádza na webovej stránke, v záložke KONTAKT;
2. na štatistické účely;
3. prieskum dopytu po informáciách týkajúcich sa konkrétnych produktov ponúkaných spoločnosťou;
4. monitorovanie a zlepšovanie služieb poskytovaných spoločnosťou prostredníctvom web stránky.

Aké osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou?
Spoločnosť spracúva osobné údaje potrebné pre nadviazanie s Vami kontaktu – meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, obsah správy, ktorú ste odoslali. Okrem toho spoločnosť spracúva osobné údaje, aby vám poskytnú najvyššiu kvalitu služieb a pohodlné používanie web stránky spoločnosti.
Ak máte záujem o zamestnanie v spoločnosti, spoločnosť spracúva vaše osobné údaje, kontaktné údaje potrebné na posúdenie vašej kvalifikácie.
Zhromažďovanie vašich osobných údajov sa uskutočňuje po oznámení a získaní vášho predchádzajúceho súhlasu.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Prístup k vašim osobným údajom má len spoločnosť.

Spoločnosť vaše osobné údaje poskytuje iným osobám?
Vaše osobné údaje sa neposkytujú, nezverejňujú ani neposkytujú iným subjektom.

Spoločnosť používa súbory cookies na svojich webových stránkach?
Webové stránky Spoločnosti používajú súbory cookies. Tieto súbory sa používajú na monitorovanie a analýzu používania vami webovej stránky.

Kde sú uložené vaše osobné údaje?
Spoločnosť uchováva vaše osobné údaje na serveri v sídle Spoločnosti.

Sú vaše osobné údaje bezpečné?
Spoločnosť prijala potrebné technické a organizačné opatrenia za účelom primeranej ochrany vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom a spracovaním.

Aké máte práva v súvislosti s osobnými údajmi?
V súvislosti so spracovaním osobných údajov Spoločnosťou ste oprávnený požadovať od Spoločnosti informáciu, či Vaše údaje boli spracované, opravené, doplnené alebo úplne alebo čiastočne vymazané, ak sú nesprávne alebo neúplné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok/výhrad/pripomienok sa obráťte na: FILIGRAN S.A. ul. Lubliniecka 15 PL-42-284 Herby
Spoločnosť si vyhradzuje právo na pravidelné zavedenie zmien v Politike súkromia.
Prijatím ustanovení Politiky súkromia súhlasíte so spracovaním vašich údajov Spoločnosťou spôsobom, ktorý je v nich opísaný.
Herby, dňa 8. januára 2018