• FILIGRAN S.A.
  ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
 • office@filigran.pl

Tyče FILIGRAN® sa vyrábajú v druhoch B500, K500i-WR pomocou tvárnenia za studena.

Dokumenty, ktoré povoľujú použitie ocele valcovanej za studena FILIGRAN®, sú:

 • Certifikáty o zhode výrobku 57/14 a 29/16 vydané Zakładom Badań i Atestacie „Zeto“ w Katoviciach [slov. Podnik pre skúšanie a atestáciu „Zeto“ v Katoviciach] (AC 005)
 • Technické schválení- ITB AT-15-2305 / 2014
 • Technické schválenie IBDiM j č. AT / 2006-03-1124 / 3

Všetky tyče maj[ prierez blízky okrúhlemu a sú vyrobené z ocele druhu:

 • B500 so schválením pre Poľsko, Česko, Slovensko
 • K500-WR so schválením pre Švédsko

Vyrábame tieto priemery tyčí:

 • rebrované ø: 6, 8, 10, 12, 14

Vyššie uvedené tyče sa vyrábajú štandardne v dĺžkach 12, 14 a 15 metrov, v 2-tonových zväzkoch, vyrábajú sa tiež na mieru uvedenú zákazníkom a sú balené podľa jeho požiadaviek.

Minimálna dĺžka vyrobenej tyče je 0,60 m, maximálna 15 m.

Ku každej dodávke poskytujeme informáciu o výrobku a atest 2.2, ktorá obsahuje:

 • Označenie výrobku (názov, adresa, názov a obchodná značka výrobku aj menovitý priemer)
 • Číslo Technického schválenia ITB At-15-2305 / 2014
 • Alebo IBDiM č. AT / 2006-03-1124 / 3
 • Norma PN-EN 10080: 2007
 • Číslo a dátum vystavenia vnútroštátneho vyhlásenia o parametroch
 • Názov certifikačného orgánu, ktorý sa zúčastnil na posúdení zhody
 • Označenie stavebného výrobku
 • Znak bezpečnosti