• FILIGRAN S.A.
    ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby PL
  • office@filigran.pl
Oddelenie účtovníctvo / Personálne oddelenie

e-mail: r.kolman@filigran.pl
tel. +48 34 357 43 03, +48 34 357 43 04
klapka. 107
fax. +48 34 357 43 02